Περιστροφικός Διακόπτης Τριών Θέσεων

In Stock

  • Product Code: KX-44-3
You can send us a Quote Request by clicking below tab "Request a quotation"!

Περιστροφικός Διακόπτης Τριών θέσεων 

Πέντε έξοδοι / Τριών Θέσεων 0-1-2-3 

Καταλληλότητα σόμπες 16A , 250V έως 3000W 

Quotation Request
Security code Captcha