Περιστροφικός Διακόπτης Θερμαντικών 2 θέσεων

In Stock

  • Product Code: KX-44-2
You can send us a Quote Request by clicking below tab "Request a quotation"!

Περιστροφικός διακόπτης 

Τριών επαφών/ Δύο Θέσεων 0-1-2

Καταλληλότητα σόμπες 16A ,220 - 250V εως 3000W 

Quotation Request
Security code Captcha