Μίξερ με κάδο NE-400S Mistral Plus

In Stock

You can send us a Quote Request by clicking below tab "Request a quotation"!

Μίξερ με κάδο ΝΕ-400S 250W 

Με 5 ταχύτητες 

Με λειτουργία turbo 

Με Περιστρεφόμενο κάδο 

2 ανοξείδωτοι αναδευτήρες για χτύπημα 

2 ανοξείδωτοι αναδευτήρες για ζύμη 

Λειτουργεί και σαν μίξερ χειρός 

Tags: Mixer

Quotation Request
Security code Captcha