• Πολυτηλεχειριστήριο αποκωδικοποιητών KL-1155

Πολυτηλεχειριστήριο αποκωδικοποιητών KL-1155

In Stock

  • Product Code: KL-1155
You can send us a Quote Request by clicking below tab "Request a quotation"!

Πολυτηλεχειριστήριο αποκωδικοποιητών DVB-T & DVB-S 

Με αντιγραφόμενα πλήκτρα για την τηλεόραση 

Tags: Remote Control

Quotation Request
Security code Captcha